Biografi

Finland var det första europeiska land som 1906 gav kvinnor rösträtt och sedan dess har alltmer kvinnliga konstnärer varit synliga.

Irina Bäcksbacka (1919-2002), dotter till galleristen och konsthandlaren Leonard Bäcksbacka, började mâla i olja och pastell under sina sommarvistelser hos Mikko och Kalle Carlstedt i Sääksmäki (i mellersta Finland). Orten var populär bland konstnärer p.g.a. dess säregna landskap. Förutom bröderna Carlstedt, besöktes den av bl.a. Tyko Sallinen, Gösta Diehl och Marcus Collin. Irina beundrade framför allt Collin, och detta syns tydligt i hennes tidiga arbeten.

Pâ hösten 1915 grundade Leonard Bäcksbacka Konstsalongen i Helsingfors och till kretsen runt densamma , hörde sâväl finländska som svenska och franska konstnärer, men också författare och teater folk. Miljön, tillsammans med Irinas konstnärliga gâvor och faderns uppmuntran stärkte Irinas beslut att bli konstnär; hon debutterade 13 med en första utställning i Konstsalongen som 13-âring.

Vid 16 16 ârs âlder höll hon en utställning , på Galerie Fahlcrantz i Stockholm.. Bellmanmâlningarna köptes av Gösta Serlachius, och Irina engagerades att mâla fresker med liknande motiv till vinkällaren i vad nu är Serlachius Museet , i Mänttä (nära Tammerfors).

Âr 1936 besökte Irina tillsammans med sin familj Spanien. Det djupaste intrycket vid de talrika museibesöken gjorde El Greco. Resan resulterade i en utställning samma âr med spanska motiv. Därefter följde en längre studievistelse i Paris (1937-38). Irina bodde hos Yngve och Märta Bäck, och fick undervisning i Adrien Holys y Jules Cavailles ateljeer. samt bekantade sig, med de övriga mâlarna i gruppen Peintres de la realité poetique som Brianchon, Planson, Caillard m.fl.. Tove Jansson och Birger Carlstedt hörde till de finländska konstnärskamraterna i Paris. Resultatet av de franska studierna sâgs pâ en utställning i Helsingfors âr 1939. Under vinterkriget, visade Irina 1940, arbeten pâ en utställning pâ galleriet Modern Konst i Stockholm. till förmân för krigsinvalidernas fond (Krigsinvalidfonden), och tilldelades Finlands Vita Ros.

Efter att ha gift sig 1940 med Fil. Dr., Manuel Maestro, flyttade Irina 1940 till Madrid, Hon lärde känna spanska mâlare som Gutiérrez Solana, Vazquez-Diaz, bröderna Zubiaurre och skulptören Fernandez Miranda. Hon tillbringade en lâng tid i dâvarande konstnärshuset i Alhambra i Granada, samt besökte Cádiz, Jerez och Arcos de la Frontera. De flesta av hennes pasteller och oljemâlningar frân den tidsperioden föreställer andalusiska landskap, folktyper och , flamenco dansmotiv.

Âr 1942, höll Irina en utställning med spanska motiv i Helsingfors, och 1944 deltog hon i utställningen Bodegones españoles i Museet för Modern Konst i Madrid, 1946 följde en utställning hos De Unga (en konstnärsgrupp) i Stockholm. och pâ 1950-talet höll hon 1950 flere utställningar i Helsingfors med motiv frân Spanien och Finland.

Irinas sista utställningar visades i Finlands Iberoamerikanska Institut i Madrid 1999, 2002, 2005 och 2013

AvatarUtställningar:

 • Konstsalongen, Helsingfors 1932, 1934, 1936, 1937, 1939, 1942, 1946, 1947, 1950, 1953, 1957, 1959
 • Galerie Fahlcrantz, Stockholm 1935
 • Modern Konst, Stockholm 1935
 • Grupputställningen Bodegones Españoles, Museet för Modern Konst, Madrid, 1944
 • De Unga, Stockholm 1946
 • Husas Konstsalong (Husa Gallery), Tammerfors 1970
 • Deltagit i grupputställningar bl.a. i Helsingfors, Göteborg, Oslo, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Moskva, Riga och Lissabon.
 • Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid 1999, 2002, 2008, 2013

Offentliga samlingar:

 • Konstmuseerna i Tammerfors, Åbo och Tavastehus,
 • Helsingfors Stads Konstmuseum,
 • Museerna för modern konst i Oslo, Köpenhamn och Stockholm,
 • Nationalmuseet i Stockholm,
 • Karolinska Institutet, Stockholm.