Om världen var klara, skulle konsten inte existera. Konsten hjälper oss att penetrera opaciteten i världen.
Albert Camus