• Prezes GPW Benchmark: wskaźnik WIRD, który może zastąpić WIBOR, jest oparty na stopach depozytów overnight

  Posted on octubre 18, 2022 by in Forex Trading

  gpw benchmark wird

  Dokument prezentuje jednak kilka kluczowych elementów związanych z budowaniem takich indeksów w oparciu o metodykę odmienną w stosunku do koncepcji wskaźników typu IBOR. „Trzeba pamiętać, że banki stosują transakcje zabezpieczające i robią je z innymi bankami. Gdyby Komisja Europejska nie zastosowała wskaźnika uzupełnionego o spread, jedna ze stron tych transakcji mogłaby ponieść stratę wskutek zamiany wskaźnika i mogłoby się to skończyć pozwami.

  1. W tym czasie prawdopodobnie w dalszym ciągu publikowany będzie zarówno WIBOR, jak i WIRD.
  2. Stawka WIRD będzie jednodniowa, jednak do jej obliczenia będzie dochodzić podobnie, jak w przypadku WIBOR-u, np.
  3. I ten spread jest na stałe zaszyty we wskaźniku SARON zastosowanym do umów tzw.
  4. Indeks mWIG40TRsh bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu mWIG40TR tylko w przeciwnym kierunku.
  5. Warto nadmienić, bowiem jest to niezwykle ważne, WIRD będzie tzw.

  W przypadku polskiego rynku polskie banki zwykle zabezpieczają się poprzez instrumenty pochodne, oferowane przez banki zagraniczne” – powiedział prezes GPW Benchmark. W przypadku rynku obligacji to opóźnienie jest krótsze, zwykle 5-dniowe. Odsetki od obligacji miała czas na wyliczenie oprocentowania, przygotowanie przelewów itd.” – stwierdził Minda. Zgodnie z brzmieniem unijnego rozporządzenia BMR zamiennik WIBOR będzie o niego powiększony. Przepisy prawne regulują, że jeśli dochodzi do zastępowania indeksu, to stawka zastępująca poprzednią powinna być w sensie ekonomicznym tożsama. Innymi słowy, musi dojść do korekty dopasowującej jedną stawkę do drugiej, tak aby została utrzymana ta sama ekonomiczna wartość.

  WIBOR a WIRD – różnice między wskaźnikami

  Warto jednak odnotować, że implementacja nowej koncepcji „patrzenia wstecz”, już praktykowanej w przypadku niektórych rynków finansowych, jest procesem wymagającym i wpływać będzie na procesy gospodarcze. WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offer Rate, jest obecnie kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych, w tym np. Umowach kredytowych, ale też instrumentach finansowych (np. w papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne, jak choćby w ustalaniu opłat za zarządzanie. Stanowi on obok marży najistotniejszy składnik oprocentowania kredytów i niektórych pożyczek udzielanych przez banki. Jest od dawna krytykowany, ponieważ oceniany jest jako nieobiektywny. Wśród głosów można usłyszeć, że jest wyznaczany nieuczciwie dla uczestników obrotu, w tym przede wszystkim dla konsumentów posiadających kredyt hipoteczny ze zmienną stopą procentową.

  Stawka WRR wynosi 4,91 proc., a więc jest na poziomie zbliżonym do POLONII – i nasze symulacje na podstawie danych za poprzednie 6 lat pokazują, że ten wskaźnik zwykle jest zbliżony do POLONII, stawka WIRF wynosi 4,81 proc. A więc mamy różnicę między najwyższym WIBOR-em a najniższym WIRD-em na poziomie pkt. W przypadku stawek dłuższych, na przykład na okres 6 miesięcy, różnice są większe.

  Inflacjaoraz stale rosnące stopy procentowe nie stanowiły więc bezpośredniej przyczynypodjęcia działań mających na celu zastąpienie wskaźnika WIBOR. Bez wątpieniastały się jednak przyczynkiem do przyspieszenia prac nad przyjęciem nowegorozwiązania. GPW Benchmark, jako podmiot administrujący wskaźnikamireferencyjnymi w rozumieniu Rozporządzenia BMR rozpoczął już w 2018 roku pracęnad opracowaniem propozycji Stosowane materiały i raporty o zarobkach Ralph Lauren Corp nowych wskaźników referencyjnych. Efektem działańGPW Benchmark było opracowanie trzech propozycji wskaźników – WarszawskiegoIndeksu Rynku Finansowego (WIRF), Warszawskiego Indeks Rynku Depozytowego(WIRD) oraz Warsaw Repo Rate (WRR), które następnie zostały poddane konsultacjiz rynkiem. Jakzastąpienie wskaźnika WIBOR ma się do oprocentowania kredytów, pożyczek czyinstrumentów finansowych?

  gpw benchmark wird

  WIBOR 6M wynosi 6,66 proc., zaś WIRD O/N to 4,68 proc., a więc różnica sięga 2 pkt. GPW Benchmark zaproponowała trzy nowe wskaźniki – czyli WRR (Warsaw Repo Rate), WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) oraz WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego). Z punktu widzenia kredytobiorców najważniejszy jest ten ostatni wskaźnik, bo to on miałby być wskaźnikiem, na podstawie którego liczone jest oprocentowanie kredytów. Ale w przypadku każdego z tych wskaźników, jak powiedział prezes Minda, są różnice w stosunku do stosowanego obecnie WIBOR.

  Stawka WIRD będzie jednodniowa.

  Spread korygujący (kompensacyjny), który sprawi, że ekonomiczna wartość umów kredytowych pozostanie na podobnym poziomie jak wcześniej. Z naszych wyliczeń wynika, że najkorzystniejszy dla kredytobiorców byłby wskaźnik WIRD. Gdyby już dzisiaj zastąpił WIBOR®, osoba spłacająca kredyt o parametrach z naszego przykładu płaciłaby raty niższe o 363 zł.

  Wybór wskaźnika zastępującego WIBOR to dopiero początek długiego i dość skomplikowanego procesu podzielonego na wiele etapów. Reformy wskaźników referencyjnych, rozłożonej na 11 podzespołów, ma być „określenie optymalnego scenariusza działania w zakresie zmiany wskaźników, uwzględniający m.in. Potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania rynku finansowego” – przekazał rzecznik UKNF Jacek Barszczewski. Oznacza to, że NGR musi wypracować mapę drogową dojścia do celu, jakim jest zastąpienie WIBOR-u przez WIRD, szczegółowo przygotowaną dla każdego podzespołu roboczego. A więc w przypadku WIBOR-u dla depozytów overnight wynosi obecnie 5,05 proc., stawka referencyjna POLONIA, stosowana przez NBP, to 4,85 proc.

  Jednak sposób wyliczania takich wskaźników ma być odmienny niż w przypadku WIBOR®. Nie będzie bowiem uwzględniać ewentualnych prognoz rynkowych lub innych zmiennych poza tymi matematycznymi. Dzięki temu rzeczywiście nowy wskaźnik referencyjny będzie niższy od stosowanego dzisiaj WIBOR® – według planów rządu, nawet o 1-2 p.p. Na podstawie nowych wskaźników muszą być więc opracowane wskaźniki terminowe, które będą wpływać na zmianę oprocentowania nie z dnia na dzień, lecz co pewien ustalony dłuższy czas np. To inaczej Warszawski Indeks Rynku Finansowego, który jest dość podobny do WIRD, ponieważ również określa średnią stopę procentową niezabezpieczonych transakcji depozytowych O/N. W tym przypadku jednak uwzględniane są transakcje dokonane wyłącznie przez instytucje kredytowe i finansowe, a więc bez udziału dużych przedsiębiorstw.

  Jeśli więc indeks mWIG40TR wzrośnie na sesji o 1%, to mWIG40TRlv wzrośnie o 2%. Z kolei 1% spadek mWIG40TR doprowadzi do 2% spadku mWIG40TRlv, podano także. Założenia europejskiego rozporządzenia BMR są takie, że WIRON i WIBOR® powinny przyjmować podobne wartości. Minimum wolumenowe jest określone na poziomie 1 mln zł.

  Założenia europejskiego rozporządzenia BMR są takie, że WIRD i WIBOR powinny przyjmować podobne wartości. Jeżeli finalnie dojdzie do zastąpienia stawki WIBOR, to wysokość wskaźnika https://www.dowjonesanalysis.com/dow-jones-industrial-average-wyglada-na-karmione-for-direction/ WIRD i tak będzie musiała zostać dostosowana do wysokości poprzednio obowiązującej stawki WIBOR. O indeks transakcyjny WIRD ma opierać się oprocentowanie kredytów.

  VeloBank przejdzie w amerykańskie ręce? Wkrótce ujawni się nowy właściciel

  Jak powiedział szef GPW, Marek Dietl, w programie In Business, WIRON zgodnie z europejskim prawem nie powinien odbiegać od WIBOR-u. Co istotne, zastosowanie procedur odcinania wartości skrajnych nie pozwala na istotne ograniczenie zmienności przebiegu indeksów. Pierwsze dwa indeksy (WIRD i WIRF) oparte są o transakcje depozytów niezabezpieczonych w grupie instytucji kredytowych, instytucji finansowych oraz – w przypadku WIRD – dużych przedsiębiorstw. Warto nadmienić, bowiem jest to niezwykle ważne, WIRD będzie tzw.

  Na podstawie zbioru transakcji, jaki pozostaje po korekcie, wyliczana jest średnia stopa procentowa ważona wolumenem. Indeks referencyjny WIRON jest kalkulowany na bazie danych transakcyjnych o terminie zapadalności O/N, czyli na podstawie oprocentowania depozytów overnight. Pod uwagę brane są stawki overnight z danego okresu, następnie obliczany jest procent składany z poszczególnych dni. Na obecną chwilę wysokość wskaźników WIBOR i WIRD jest zbliżona.

  Zgodnie z zapowiedziami funkcjonującymi w domenie publicznej, zamiana wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik miałaby nastąpić w 2023 r. Dla nowych umów na kredyty hipoteczne ma być ustalony tzw. Wskaźnik alternatywny – wyznaczyć ma go GPW Benchmark, bez udziału Ministra Finansów.

  Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.